Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Norrbotniabanan

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.

Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att Sverige ska nå klimatmålet att sänka koldioxidutsläppen med 70 procent fram till 2030.

Om projektet

Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå. Regeringen fattade beslut om den nationella transportplanen juni 2018 för de kommande tio åren, 2018–2029. I denna framgick det att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs med start hösten 2018. Det finns i dagsläget inte några pengar avsatta i den nationella transportplanen gällande den andra etappen av Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå. I regeringsöverenskommelsen från januari 2019 står att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.

Trafikverket beslutade 2010 om vilken järnvägskorridor som ska gälla för Norrbotniabanan. Denna korridor kommer att vara kvar tills järnvägsplanerna har vunnit laga kraft. På Trafikverkets sida finns kartor som visar korridorens dragninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan för Sävar

Enligt föreslagen korridor för Norrbotniabanan kommer järnvägen att passera Sävar cirka två mil norr om Umeå. I och med satsningen på Norrbotniabanan får Sävar möjligheter till ett resecentrum, ökat hållbart resande och förutsättningar för en utveckling av samhället. Utifrån detta arbetar Umeå kommun med en fördjupad översiktsplanen för Sävar, där utgångspunkten är att möjliggöra attraktiva boendemiljöer och en fortsatt utveckling av näringslivet i Sävar. På www.umea.se/plansavar finns mer information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Sävar.

Trafikverkets tidplan för etappen Umeå–Skellefteå, baserat på den nu gällande nationella transportplanen

2019-2021 Järnvägsplanerna fastställs.

2020-2024 Byggnation Umeå–Dåva.

2024 Byggstart Dåva–Skellefteå.

2030 Trafikstart Umeå–Skellefteå.

Stationslägen längs den första etappen mellan Umeå och Skellefteå: Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå och Skellefteå.

Aktörer

Det är Trafikverket som ansvarar för planering och markfrågor. Planerings­arbetet sker i samarbete med Umeå kommun samt andra berörda kommuner och myndigheter.

Regionerna i de nordligaste länen planerar och finansierar den framtida regionala tågtrafiken på Norrbotniabanan. Därutöver kommer godståg och sannolikt även fjärrtåg att trafikera banan.

Sidan publicerades