Startsida Umeå kommun
Fiske i Umeå

Fiske i Umeå

Här samlar vi information om fiske i Umeå kommun. Här kan du hitta svaren på när, var och hur du kan fiska. Flera föreningar säljer också fiskekort online. Besök www.fiskekort.se/umea eller www.ifiske.se för att köpa kort.

I Umeå kommun finns ett stort utbud av fiskemöjligheter, oavsett om du som nybörjare ska sätta din första mask på en krok eller om du som rutinerad fiskare söker nya utmaningar. Umeås fiske har någonting för alla. 

Dispensfiske i Umeälvens forsfiskeområde 2018

Under september månad gäller därför ett särskilt fiskekort dygnskort och särskilda fiskeregler. Förlängningen av fiskesäsongen gäller endast inom Umeälvens Forsfiskeområde sträckan i Umeälven mellan Sörforsbron och kraftledningen ovan Baggböleforsen. Dispensfisket i Umeälven under september 2018 är en tillfällig förlängning av fiskesäsongen mot särskilda villkor och är inte en permanent förlängning av säsongen. Dispensfisket har beviljats av Länsstyrelsens för att undersöka möjligheterna och samla in kunskap för en generell förlängning av fiskesäsong till 15 september istället för 31 augusti. Under dispensfisket ska kunskap inhämtas om huruvida den vilda öringen eventuellt skulle påverkas av en generell förlängning av fiskesäsongen i Umeälven. Endast dygnskort gäller och alla är skyldiga att rapportera sitt fiske.

Fiske som utmanar

För dig som är sportfiskare är Umeå en mycket bra utgångspunkt. Här kan du, på ett relativt begränsat geografiskt område, hitta utmaningar i både älv, å, sjö och hav.

Älven är hjärtat

Älven är hjärtat i Umeås fiskeliv. Här simmar det årligen förbi mängder med laxar som färdas upp mot Vindelälven för lek. Specimenmetarna brukar också uppskatta de stora idarna och braxnarna i de lugnflytande partierna av älven.

Åar och sjöar

I de mindre åarna, som Hörneån och Sävarån, kan du hitta både havsöring och lake som blir mycket stora. De stora sjöarna är vanligtvis givmilda med abborfångsten såväl på sommaren som under vintern.

Kust och hav

I kustområdena, speciellt i fjärdarna, hittar du ett av Sveriges bästa fiske efter storvuxna gäddor. Kusten erbjuder även ett attraktivt pimpelfiske under våren på både sik och abborre och har du tur kan du även hitta kustharren.

Praktiska förberedelser

Kom ihåg att fiskekort krävs för de allra flesta områden, förutom vissa avsnitt av älven och i kustområdena. Våra redskapsbutiker är välvilliga, kunniga och delar gärna med sig av den senaste informationen om fisket och gällande regler.

Har du tips vad som kan/bör utvecklas för fisket i kommunen så tveka inte att höra av dig till oss. Vi har många projekt på gång som kommer att förenkla möjligheterna för dig att kunna fiska samt flera miljöförbättringsåtgärder i våra vattendrag.

Isfiske

Läs mer om fisketips

Kontakt

Jimmy Blom
vik. fiskerikonsulent
090-16 16 49
070-320 09 35
erik.spade@umea.se

Rickleån

Samrådsunderlag (pdf)

Bilaga 1 (pdf, 4,4 MB)

Bilaga 2 (pdf)

Bilaga 3 (pdf, 10,5 MB)

Mer information

Fiskeområden och gränser i Umeå- och Vindelälven

Vindelälvsfiske

Umeå kommuns fiskevatten

Fiskeredskapshandlare
och fiskekort

Blixt Sport

Fiskecenter Umeå

Jaktia Umeå

Allemansrätten och fiske

Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten. Men allemansrätten har ändå stor betydelse för både jakt och fritidsfiske, eftersom de hör till våra vanligaste fritidsaktiviteter. Omkring en miljon svenskar fiskar på sin fritid.

Allemansrätten och fiske
(www.naturvardsverket.se)

Webbkamera vid laxtrappa

Fiskvandring i laxtrappan vid Stornorrfors (www.fiskevatten.vattenfall.se)

Filmer om fiske

Sidan har granskats 2019-10-17

Sidans kortadress: www.umea.se/fiske